آمپول رسوناتیو 250 میکروگرم/2 میلی لیتر 1250 واحد


RHESONATIV Injection 250mcg/2 ml(1250 IU)

OCTAPHARMA [ سوئد ]
شفایاب گستر

OCTAPHARMA

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب