محلول موضعی لامیزیل وانس 1% 4 گرم

LAMISIL ONCE Solution,Topical 1%,Tube 4 g

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای ضد قارچ

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب