قرص آندروکور 50 میلی گرم

ANDROCUR Tablet 50 mg

BAYER SCHERING PHARMA [ آلمان ]
شفایاب گستر
هورمون های جنسی

BAYER SCHERING PHARMA

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب