قرص گلوکوبای 100 میلی گرم


GLUCOBAY Tablet 100 mg

BAYER SCHERING PHARMA [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد دیابت

BAYER SCHERING PHARMA

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب