اسپری آتروونت 20میکروگرم/دوز 200دوز

ATROVENT Inhaler 20 mcg/dose,200MD

نسخه دارم، از کجا تهیه کنم؟

مجری طرح پایلوت : انجمن داروسازان اصفهان

تحت نظارت معاونت غذا و دارو

مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده داروخانه می باشد

*دریافت دارو فقط بصورت حضوری در محل داروخانه و با نسخه کامل امکان پذیر است*

نام داروخانه تلفن آدرس تعداد مدت زمان ارائه
دکتر صنیعی 32218437 اصفهان - اصفهان - شهر اصفهان-خیابان استانداری- کوچه شهید فیضیان- جنب بیمارستان نور وعلی اصغر(ع) تعداد محدود 17 روز
BOEHRINGER INGELHEIM [ فرانسه ]
شفایاب گستر

BOEHRINGER INGELHEIM

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب