کپسول دکوتان 20 میلی گرم

DECUTAN Capsule 20 mg

ACTAVIS [ ایسلند ]
شفایاب گستر
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

ACTAVIS

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب