قرص گلیوک 100 میلی گرم

GLIVEC Tablet 100 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

NOVARTIS

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب