قرص اکسجاد 125 میلی گرم

EXJADE Tablet 125 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب