ویال تراسیلول 10000واحد/میلی لیتر 50 میلی لیتر

TRASYLOL Injection 10,000 KIU/ml,50 ml vial

BAYER SCHERING PHARMA [ آلمان ]
شفایاب گستر

BAYER SCHERING PHARMA

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب