قرص لامیزیل 250 میلی گرم

LAMISIL Tablet 250 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای ضد قارچ

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب