قرص لامیزیل 250 میلی گرم


LAMISIL Tablet 250 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای ضد قارچ

NOVARTIS

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب