قرص زیپرکسا 5 میلی گرم

ZYPREXA Tablet 5 mg

ELI LILLY [ بریتانیا ]
شفایاب گستر

ELI LILLY

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب