آمپول گادوویست 604.72 میلی گرم/میلی لیتر 7.5 میلی لیتر

GADOVIST Injection 604.72 mg/ml,7.5 ml

SCHERING PHARMA AG [ آلمان ]
شفایاب گستر
مواد حاجب

SCHERING PHARMA AG

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب