کپسول پتنیدان 250 میلی گرم

PETNIDAN Capsule 250 mg

DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد صرع

DESITIN

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب