پودر قابل تزریق جمسیتابین هوسپیرا 200 میلی گرم

GEMCITABINE HOSPIRA Injection,Powder 200 mg

HOSPIRA [ بریتانیا ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

HOSPIRA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب