کپسول اگزلون 3 میلی گرم

EXELON Capsule 3 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای ضد زوال عقل

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب