ویال اگزالی پلاتین هوسپیرا 5میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر

OXALIPLATIN HOSPIRA Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml

HOSPIRA [ استرالیا ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

HOSPIRA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب