پودر قابل تزریق جمسیتابین هوسپیرا 1 گرم

GEMCITABINE HOSPIRA Injection,Powder 1g

HOSPIRA [ بریتانیا ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

HOSPIRA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب