پودر قابل تزریق آمفوتک 50 میلی گرم

AMPHOTEC Injection ,Powder,Lyophilized 50 mg

THREE RIVERS PHARMACEUTICALS [ امریکا ]
شفایاب گستر
داروهای ضد قارچ

THREE RIVERS PHARMACEUTICALS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب