شربت تگرتول 100میلی گرم/5میلی لیتر 250میلی لیتر

TEGRETOL Syrup 100 mg/5 ml,250 ml

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای ضد صرع

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب