آمپول ساندیمون 250میلی گرم/ 5 میلی لیتر

SANDIMMUN® 250MG/5ML AMP

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
مهار کننده های ایمنی

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب