قرص ارگوتامین سی داروپخش 100/1 میلی گرم

ERGOTAMINE C DAROUPAKHSH 1/100MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد میگرن

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب