پماد کلسیپوتریول داروپخش 50 میکروگرم/گرم 30 گرمی

CALCIPOTRIOL DAROUPAKHSH 50MCG/G 30 G OINT

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب