قرص آسیکلوویر دی پی 400 میلی گرم


ACICLOVIR DP 400MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
ضد ویروسها

دارو پخش - کارخانه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب