قطره چشمی دگزامتازون دی پی 0.1%

DEXAMETHASONE DP 0.1% OPH DROP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب