قرص گلیبرا 50/500 میلی گرم

GLIBRA 50/500 MG Tablet

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب