قطره چشمی دورزولامید داروپخش 2% 5میلی لیتر

DORZOLAMIDE DP 2% 5ML Drop

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب