کپسول آهسته رهش ونلافاکسین دی.پی 150 میلی گرم

VENLAFAXINE D.P 150MG SUSTAINED RELEASE CAP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب