لوسیون ترتینوئین دی پی 0.05% 15 میلی لیتر

TRETINOIN DP 0.05% 15ML LOTION

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب