قطره چشمی کرمولین سدیم دی پی 2% 5 میلی لیتر

CROMOLYN SODIUM DP 2% 5ML OPH DROP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب