آمپول گرانیسترون دی.پی 1میلی گرم/1میلی لیتر

GRANISETRON D.P 1MG/ML 1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای گوارشی

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب