قطره چشمی اولوپاتادین داروپخش 0.1% 5 میلی لیتر

OLOPATADINE DAROUPAKHSH 0.1% 5ML OPH DROP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب