آمپول پرفنازین دی پی 5 میلی گرم/1 میلی لیتر

PERPHENAZINE DP 5MG/1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب