قرص آملودیپین/آتورواستاتین دی پی 5/20 میلی گرم

AMLODIPINE/ATORVASTATIN DP 5/20MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب