آمپول جنتامایسین دی پی 20میلی گرم/2میلی لیتر

GENTAMICIN DP 20MG/2ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب