آمپول رانیتیدین داروپخش 50 میلی گرم/2 میلی لیتر

RANITIDINE DAROUPAKHSH 50MG/2ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای گوارشی

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب