آمپول هیدروکورتیزون سدیم فسفات داروپخش 100میلی گرم/2میلی لیتر

HYDROCORTISON Sodium Phosphate DP 100mg/2ml AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب