محلول مکوئینول-تی داروپخش 2/0.01% 60 میلی لیتر

MEQUINOL-T DAROUPAKHSH 2/0.01% 60ML SOL

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب